บริษัท เอส คิว ดี สวิทช์บอร์ด จำกัด
เป็นมืออาชีพในเรื่องตู้สวิทซ์บอร์ด จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า SQD Switchboard
เป็นสินค้าที่ดีมีมาตรฐานสูงในระดับประเทศและในระดับสากล ผ่านการรับรองจากสถาบันที่เป็นมาตรฐานสากลทั้งเรื่องประสิทธิภาพและ
เรื่องการผลิต จึงเป็นที่รู้จักทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูง